Program

Technologia

W ramach realizacji projektu zostanie przeprowadzona analiza porównawcza istniejących oraz opracowywanych systemów edukacyjnych dla obszaru rolnictwa zawierających rozwiązania GIS. Analiza będzie dotyczyć identyfikacji funkcjonalności, zasięgu, kosztów, możliwości zastosowania w systemie edukacji zdalnej. Doświadczenie partnera ponadnarodowego zapewni dostęp do dobrych praktyk stosowanych w Grecji umożliwi opracowane założeń dla funkcjonalności platformy edukacyjnej agroSENTINEL z perspektywy różnych grup użytkowników i odbiorców. W ramach realizacji projektu planuje się opracowanie założeń do funkcjonalności platformy edukacyjnej z perspektywy różnych grup użytkowników i odbiorców oraz z uwzględnieniem wymagań biznesowych i funkcjonalnych opracowanych przez zatrudniony w projekcie Zespół Badawczy. Przedmiotowa specyfikacja będzie odnosić się do planowanego zakresu funkcjonalności, wymagań technicznych, integracyjnych, wymagań dla OzN, oraz uwzględniając potrzeby gruby docelowej projektu.

Zakładana do realizacji funkcjonalność platformy będzie obejmowała:
 • moduł zarządzania użytkownikami
 • moduł zarządzania szkoleniami
 • moduł kreatora szkoleń e-learning
 • moduł zarządzania repozytorium
 • moduł zarządzania danymi GIS
 • moduł zdalnego wsparcia edukacyjnego
 • moduł raportowania postępu prowadzenia szkoleń
 • moduł pozyskiwania i klasyfikacji scen satelitarnych
Ponadto budowane rozwiązanie będzie opierać się na:
 • bibliotekach open source w warstwie systemów informacji przestrzennej (QGIS, SNAP)
 • architekturze trójwarstwowej tj. interfejs użytkownika, serwer aplikacyjny oraz baza danych przestrzennych dla budowy systemu w strukturze modułowej,
Rozwiązanie zapewni:
 • możliwość obsługi różnych źródeł i formatów danych przestrzennych
 • możliwości otwartego udostępniania zainteresowanym podmiotom zasobów platformy agroSentinel
 • możliwości współdzielenia zasobów z zainteresowanymi podmiotami
 • możliwości skalowania opracowania
 • możliwości wsparcia technicznego dla wykonywanych zadań z wykorzystaniem usług katalogowych