Satellite

Partnerzy

Lider projektu

Polski Instytut Badań i Innowacji Sp. z o.o.
ul. Chojnowska 21B
03-583 Warszawa
kontakt@pibi.org.pl
www.pibi.org.pl

Partner krajowy

ARM Technology Sp. z o.o.
Płyćwia 38a
96-126 Godzianów
office.armtechnology@gmail.com

Partner międzynarodowy

LG FUTURE NEED
Ul. Taygetou 45
17343 Agios Dimitrios
Ateny
kikamobility@gmail.com
www.kikamobility.eu