Satelitarny Program
Wspierania Rolników

Komisja Europejska wdrożyła program kosmiczny Copernicus, którego wprowadzanie stało się doskonałym przykładem współpracy europejskiej i najobszerniejszym programem obserwacji Ziemi o znaczeniu światowym, który przyczynia się do rozwiązywania problemów o charakterze globalnym w tym rolnictwa.

Czytaj dalej
Satelita

O projekcie

Rozwój techniki satelitarnych daje możliwość nowego spojrzenia na procesy zarządzania i monitorowania produkcji rolniczej i kształcenia tych umiejętności u rolników w zakresie zarządzania produkcją rolniczą. Partnerzy projektu „agroSentinel” zidentyfikowali potrzeby podmiotów doradczych, szkół oraz rolników w kierunku kształcenia z innowacyjnych rozwiązań w oparciu o sceny satelitarne oferowane w ramach programu Copernicus.

Czytaj dalej

Technologia

W ramach realizacji projektu zostanie przeprowadzona analiza porównawcza istniejących oraz opracowywanych systemów edukacyjnych dla obszaru rolnictwa zawierających rozwiązania GIS. Analiza będzie dotyczyć identyfikacji funkcjonalności, zasięgu, kosztów, możliwości zastosowania w systemie edukacji zdalnej. Doświadczenie partnera ponadnarodowego zapewni dostęp do dobrych praktyk stosowanych w Grecji umożliwi opracowane założeń dla funkcjonalności platformy edukacyjnej agroSENTINEL z perspektywy różnych grup użytkowników i odbiorców.

Czytaj dalej